Посетете ни във Facebook
Facebook
Посетете ни в Google +
Google+
Посетете ни в Twitter
Doris - Блог
Skype чат с оператор

БАНКОВА СМЕТКА - Дорис ООД
„Обединена българска банка“ АД (ОББ)
BIC/UBBSBGSF

В ЛЕВА
IBAN: BG26UBBS88881000590819

В ЕВРО
IBAN: BG25UBBS88881400800033

БАНКОВА СМЕТКА - Дорис Травел ЕООД
„Обединена българска банка“ АД (ОББ)
BIC/UBBSBGSF

В ЛЕВА
IBAN: BG39UBBS88881000830854

В ЕВРО
IBAN: BG30UBBS80021452151410
ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
Дорис ООД
гр. Сливен
ул. "Димитър Добрович" 5 - Б
Лиценз за превоз на пътници
Лиценз за международен автобусен превоз
Общи разпоредби
Удостоверение за регистрация - Туроператор, Туристически агент
Договор
Сертификат за регистрация по ISO 90012015 - BG
Приложение към сертификат за регистрация по ISO 90012015 - BG
Сертификат за регистрация по ISO 90012015 - EN
Приложение към сертификат за регистрация по ISO 90012015 - EN
Спецификация към застрахователна полица "Отговорност на Туроператора"
Удостоверение куриерски услуги
Удостоверение за членство в АБТТА
Удостоверение за защита на лични данни
Общи условия за превоз на пътници
Общи условия за услугите, достъпни през уебсайта www.doris-bg.com
Формуляр за упражняване право на отказ
Политика за поверителност и защита на личните данни
Удостоверение за регистрация - Туроператор
Общи условия - DORIS TRAVEL
Застрахователна полица "Отговорност на Туроператора" за ТО Дорис Травел ЕООД
Сертификат за сключена застраховка