„ДОРИС“ ООД стартира изпълнението на проект “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

„ДОРИС“ ООД стартира изпълнението на проект “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

„ДОРИС“ ООД стартира на 11.02.2021г. изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.077-0081 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран, съгласно Договор № BG16RFOP002-2.077-0081-C01по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване наикономическите последствия от пандемията COVID-19” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общата цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от изпълнението на проекта са постигане на положителен ефект по отношение на средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
Стойност на проекта – 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.
Срок на изпълнение - 3 месеца (11.02.2021 - 11.05.2021г.).

Сподели новината