"ДОРИС ТРАВЕЛ" ЕООД стартира на 14.07.2021 г. изпълнението на проект

"ДОРИС ТРАВЕЛ" ЕООД стартира на 14.07.2021 г. изпълнението на проект

 

"ДОРИС ТРАВЕЛ" ЕООД

стартира на 14.07.2021 г. изпълнението на проект 

№ BG16RFOP002-2.101-1562 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“, финансиран по процедура BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

* Общата цел на проекта e осигуряване на оперативен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

* Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на българските микро, малки и средни предприятия, засегнати от противоепидемичните мерки, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

* Стойност на проекта – 26558,27 лв., от които 22574,53 лв. европейско финансиране и 3983,74 лв. национално съфинансиране.

* Срок на изпълнение - 3 месеца.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект № BG16RFOP002-2.101-1562 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Сподели новината