"ДОРИС ТРАВЕЛ" ЕООД стартира на 23.05.2022 г. изпълнението на проект

"ДОРИС ТРАВЕЛ" ЕООД стартира на 23.05.2022 г. изпълнението на проект

"ДОРИС ТРАВЕЛ" ЕООД
стартира на 23.05.2022 г. изпълнението на проект

№ BG16RFOP002-2.089-1531-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

* Общата цел на проекта e осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
* Очакваните резултати от изпълнението на проекта - очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
* Стойност на проекта – 50 000,00 лв., от които 42 500,00 лв. европейско финансиране и 7 500,00 лв. национално съфинансиране.
* Срок на изпълнение - 3 месеца.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект № BG16RFOP002-2.089-1531-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Сподели новината